CZEN

About the group

Spolek patchworku Litomyšl byl založen v únoru roku 2005. Jeho založení bylo logickým vyústěním našeho dvouletého společného setkávání při šití patchworku. Velkou inspirací k našemu společnému šití nám byly kurzy pořádané našimi holandskými přáteli z partnerského města Roden. Naučili jsme spoustu zajímavých patchworkových technik, uspořádali výměnné výstavy a naše vzájemná spolupráce pokračuje stále dál. V současné době se učíme a inspirujeme vzájemně.

Hlavním cílem našeho spolku je však sdružovat všechny „spřízněné duše“, bez rozdílu věku a pohlaví, zkrátka ty, kteří mají zájmem o ruční práci — patchwork a quilting. Ten dále propagujeme a rozšiřujeme prostřednictvím našich pravidelných dílen, výstav a předváděcích akcí určených nejen pro členy spolku, ale také pro širokou veřejnost. Často proto spolupracujeme i s dalšími sdruženími a organizacemi v příbuzných oborech, kulturními organizacemi, městským zastupitelstvem apod. Účastníme se na výstavách, pořádáme tématické výlety, burzy látek, nabízíme poradenství pro začátečníky i pokročilé, aktivně se účastníme na swapech — výměnách bloků mezi více švadlenkami atd.

Šití patchworku se tak pro nás stalo nejen koníčkem, ale také místem našeho vzájemného setkávání a společně prožitého času.